Περιορίζονται οι κατηγορίες των εργαζομένων σε δήμους ορεινών (με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους) και νησιωτικών περιοχών (με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων) που μπορούν να έχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλα διαμονής από τους οικείους δήμους.

Σύμφωνα με διάταξη του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για την τρίτη αξιολόγηση το οποίο κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή, και συγκεκριμένα με το άρθρο 349 οι συγκεκριμένες παροχές περιορίζονται σε γιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό τα Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Εξαιρούνται δηλαδή από την παροχή οι υπάλληλοι των δήμων  και των νομικών προσώπων, οι εκπαιδευτικοί  όλων των βαθμίδων κλπ.

Για τις ανωτέρω παροχές λαμβάνεται απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία εξειδικεύονται οι κατά περίπτωση παροχές και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών,  κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του ΟΤΑ.

Επίσης οι παροχές αυτές μπορούν να χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις  και σε νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 18.000 κατοίκων εφόσον αφορούν αποκλειστικά εργαζόμενους που  υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που  συνιστούν  τοπικές κοινότητες αυτών.

Όπως αναφέρεται:

2.α) Περιορίζονται οι κατηγορίες των  εργαζομένων σε ΟΤΑ ορεινών και νησιωτικών περιοχών και στα νομικά πρόσωπα αυτών, στους οποίους (εργαζόμενους) παρέχονται από τους ανωτέρω φορείς δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής (στις ανωτέρω κατηγορίες δεν περιλαμβάνονται πλέον οι υπάλληλοι των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. αυτών οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων κλπ).

Β) Με ΚΥΑ καθορίζεται το σύστημα παρακολούθησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με τις προαναφερόμενες παροχές (άρθρο 349).

Αφήστε μια απάντηση:

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − six =