Την δυνατότητα σε ορεινούς δήμους με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και νησιωτικούς με πληθυσμό μικρότερο των 18.000, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα να δίνουν κίνητρα μετακίνησης εργαζομένων σ’ αυτούς, δίνει το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ που σήμερα εισάγεται στην Επιτροπή της Βουλής προς συζήτηση.

Συγκεκριμένα σύμφωνα το άρθρο 32 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ δίνεται η δυνατότητα στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, τους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των ανάλογων πόρων.

Για την παροχή κάποιας ή κάποιων παροχών, το διάστημα ισχύος αυτών, απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο αντίστοιχα, η οποία θα βεβαιώνει και την ύπαρξη των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του ΟΤΑ.

Στη ρύθμιση αυτή δεν μπορούν να ενταχθούν κάτοικοι των περιοχών αυτών, ή οι σύζυγοί τους, ή τα ανήλικα τέκνα τους, οι οποίοι έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας. Ο υπολογισμός δε του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφήστε μια απάντηση:

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × two =