Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ηρακλείου Αττικής – Τα θέματα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 23-11-2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:15 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.Λήψη απόφασης για τον ορισμό Προέδρου Δ.Ε.Π.  με τον αναπληρωτή του και τον ορισμό εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων με τον αναπληρωτή του. (ΕΙΣΗΓ. κ. Δ.Κωστοπούλου- Αντ/χος  κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).( εξ αναβολής από το 30ο /14-11-2016 Δ.Σ)

2.Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017 (Ανταποδοτικά τέλη). (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη-Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

3.Καθορισμός του συντελεστή  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  (ΤΑΠ) και     της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης  που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2017. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη-Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

4.Καθορισμός συντελεστή  του φόρου επί των  ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων , για το έτος 2017. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη-Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

5.Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση  υπεδάφους, για το έτος 2017. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη-Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

6.Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη-Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

7.Καθορισμός συντελεστών τελών  Διαφήμισης για το έτος 2017. (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Λάμπρου-Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

8.Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2017. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Φιλιππούση-Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

9.Πρόταση για την κάλυψη του κόστους καθαριότητας, κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινοχρήστων χώρων από το εισπραττόμενο ημερήσιο τέλος των δραστηριοποιούμενων  στις λαϊκές αγορές, για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη-Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

10.Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου (ΒΙΛΛΑ ΣΤΕΛΛΑ)  στα πλαίσια του άρθρου 185 παρ 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη-Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

11.Παράταση μίσθωσης ακινήτου το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πεύκων 10 και Φιλυρών (στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό). (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη-Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

12.Παράταση μίσθωσης ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην οδό Φιλικής Εταιρείας,  στο ΟΤ 608, στο Γήπεδο της  Λ.Κύμης. (ΕΙΣΗΓ. Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

13. Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ και πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» από 1 έως και 3 Δεκεμβρίου για ζητήματα που αφορούν στο μέλλον του θεσμού της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσών 6.741,00 € και 2.100,00 € στους Κ.Α. 00-6421.001 και Κ.Α. 10-6422.001 αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 (ΕΙΣΗΓ. κ. Α.Αντωνοπούλου)

14.Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής οχημάτων για χρονικό διάστημα τριών ετών (2016-2019)  για τον Δήμο, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και κριτήριο κατακύρωσης «τη χαμηλότερη προσφορά» (μεγαλύτερη μέση έκπτωση) ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την παράλληλη νομοθεσία, προϋπολογισμού δαπάνης 781.500,00€.(ΕΙΣΗΓ. Χ.Ρέλλου-Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

15.Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ.15415/08-9-2016 σύμβασης που αφορά την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου μας και την ασφάλιση ενός επί πλέον επιβατικού οχήματος του Δήμου ποσού 190,15€ από την εταιρεία με την επωνυμία INTERLIFE A.Α.Ε.Γ.Α. (ΕΙΣΗΓ. Α.Μπαξεβανάκη -Αντ/χος κ. Ι.Φίλανδρος)

16.Ορισμός μηχανικών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Νέου Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Επί Των Οδών Χρυσανθέμων και Τζουμαγιάς στο Ο.Τ. 279» με Α.Μ. 16ΤΥ/2013 προϋπολογισμού 2.758.528,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓ. κ. Γ.Τακλής- Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

17.Έγκριση Αντιλογισμού υπόλοιπου ποσού 7.107,96 (Π.Α.Υ. 1318/2016) και έγκριση διάθεσης πίστωση συνολικού ποσού 15.182.28€  (Π.Α.Υ. 1319/2016) σε βάρος του ΚΑ 00-6711.002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που αφορά στην επιχορήγηση των σχολείων για τις επισκευαστικές τους δαπάνες.
(ΕΙΣΗΓ. κ. Σ.Καραβαγγέλη- Αντ/χος  κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).

18.Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.960,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.007 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016, που αφορά στη βράβευση των επιτυχόντων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα . (ΕΙΣΗΓ. κ. Δ.Κωστοπούλου- Αντ/χος  κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).
19.Παράταση Λειτουργίας  των « Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνoς, Ηρακλείου Αττικής  και Λυκόβρυσης –Πεύκης έως την 31/12/2016. (ΕΙΣΗΓ. κ. Α.Φωτοπούλου- Αντ/χος  κ. Μ.Παντερή).

Leave a Comment

fourteen + three =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.