Το ποσό των 47 εκ. ευρώ κατανέμεται στους δήμους προκειμένου να καλύψουν δαπάνες εκτέλεσης έργων καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Ήδη υπεγράφη από τον υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη η κατανομή ποσού ύψους 46.913.336,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 1η,2η,3η και 4η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών υλοποίησης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το ανωτέρω ποσό, θα αποδοθεί στους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν και για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των δήμων.

Αφήστε μια απάντηση:

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + five =