ΚΥΑ για τις εκλογικές αποζημιώσεις υπαλλήλων για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2641 Τεύχος Β’ 28/6/2019) η ΚΥΑ για τον καθορισμό ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής , 7 Ιουλίου 2019. Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων ανέρχεται εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (9.995.220,00 €), περίπου.

Συγκεκριμένα το ΦΕΚ αναφέρει:

Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στην 49153/27-06-2019 (ΦΕΚ 2591 Β ́) κοινή απόφαση καθορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €), με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων:
α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00 €).
β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €).
γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).
δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750,00 €).
ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750,00 €).
στ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατό τριάντα ευρώ (130,00 €).
ζ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετούν ή απασχολούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξήντα έξι (66) άτομα, Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρι- σης, έως είκοσι δύο (22) άτομα, Προμηθειών και Υποδομών, έως είκοσι εννέα (29) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα (30) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως σαράντα τρία (43) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, στις λοιπές Διευθύνσεις και μονάδες του Υπουργείου, έως δέκα (10) άτομα, καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.
Β. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Γ. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Α.Λ.Ε. 2120210001 και Α.Λ.Ε. 2910601056, του Ειδικού Φορέα 1007 – 201, οικονομικού έτους 2019 και θα ανέλθει στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (9.995.220,00 €), περίπου.

Leave a Comment

15 − 9 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.