ΠΟΕ-ΟΤΑ: “Ωρολογιακή βόμβα” η κατάργηση προληπτικού ελέγχου δαπανών των Δήμων

Κατά την εισήγησή του, στην Πανελλαδική Σύσκεψη των υπευθύνων όλων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, αλλά και των Μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων-Μελών της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Νίκος Τράκας, χαρακτήρισε “Ωρολογιακή βόμβα” την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου δαπανών των Δήμων και την μεταφορά της ευθύνης ελέγχου νομιμότητας και ορθότητας των δαπανών στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων.

Αναλυτικά ο Πρόεδρος της Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΟΤΑ ανέφερε τα εξής:

«Τα τελευταία χρόνια η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αντιστάθηκε σθεναρά σε όλα τα μνημόνια και σε κάθε προσπάθεια κατάργησης ή ιδιωτικοποίησης Δημοτικών Υπηρεσιών αλλά και απόλυσης προσωπικού.

Ο κλάδος μας πολυσχιδής αλλά και πολυπληθής χρειάζεται κάθε «μέλος» του για να καταφέρει να διατηρήσει, να κρατήσει «όρθιες» και λειτουργικές τις πρώτες και καθημερινά δια ζώσης υπηρεσίες τις Δημοτικές υπηρεσίες.

Καθημερινά οι Δήμοι και οι Δημοτικοί Υπάλληλοι βάλλονται ποικιλοτρόπως είτε με προσπάθειες ιδιωτικοποιήσεων των υπηρεσιών καθαριότητας από πολλούς δημάρχους είτε με τις τεράστιες περικοπές των πόρων όπως αυτές τις Κ.Α.Π. και της Σ.Α.Τ.Α. τα τελευταία χρόνια.

Άλλη μια πλευρά (τομέας) που απειλείται πλέον ξεκάθαρα είναι οι Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αποψιλωθεί από προσωπικό μετά τη μαζική φυγή για συνταξιοδότηση σε συνδυασμό με το πάγωμα των προσλήψεων και την «εφεύρεση» της κινητικότητας.

Στις περισσότερες Οικονομικές Υπηρεσίες από τις 325, υπηρετούν κατά μέσο όρο από πέντε (5) έως δέκα (10) υπάλληλοι που έχουν αναλάβει το δυσβάσταχτο βάρος της αποκλειστικής ευθύνης της δημοσιονομικής διαχείρισης του Δήμου. Και υπάρχουν φυσικά και οι νησιωτικοί και οι ορεινοί Δήμοι που με το ζόρι έχουν 2 υπαλλήλους για όλη την οικονομική διαχείριση και ο ένας εκ των 2 είναι πάντα ο Π.Ο.Υ.

Ο Π.Ο.Υ. (Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) που σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4270/2014 είναι υπεύθυνος για τα έσοδα τις δαπάνες – τις εισπράξεις – τα ταμειακά διαθέσιμα… τον Προϋπολογισμό – τον απολογισμό – τον ισολογισμό και πολλά άλλα…. Ένας άνθρωπος, ένας υπάλληλος υπεύθυνος για όλα, όταν όλα τα παραπάνω αποτελούν αλλά και συνιστούν από μόνα τους μια ολόκληρη υπηρεσία.

Ένας υπάλληλος που θα πρέπει κατά την άποψη μας να διαθέτει μαγικές ικανότητες για να μπορεί ν ανταπεξέλθει σε όλα τα παραπάνω όμως ο Π.Ο.Υ. είναι ένας υπάλληλος που εργάζεται καθημερινά για τον άρτο τον επιούσιο… ένας υπάλληλος με τεράστιες ευθύνες απογυμνωμένος ταυτόχρονα από οποιαδήποτε νομική κάλυψη στο παραμικρό του λάθος με μοναδικό του όπλο το άκρως ψυχοφθόρο «εντέλλεσθε» του άρθρου 26 του Ν.4270 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 10 Ν.4337/2015). Σχετικές και οι διατάξεις του άρθρου 32 Ν.3584/2007.

Επειδή πλέον κανένας Δημοτικός Υπάλληλος δεν θέλει να είναι υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών ιδιαιτέρως μετά την ψήφιση του Κλεισθένη και την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αυτό μοιραία θα οδηγήσει σε κατάργηση των Οικονομικών Υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στην ιδιωτικοποίηση τους κι εάν ιδιωτικοποιηθούν οι Οικονομικές Υπηρεσίες τότε θα ιδιωτικοποιηθούν όλες οι Δημοτικές Υπηρεσίες αφού η διοίκηση, η λειτουργία αλλά και το Δημοτικό έργο παράγεται δια μέσω του προϋπολογισμού.

Και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (άρθρο 204) θα φέρουν το κύριο βάρος της ευθύνης, καθώς η κυβέρνηση έβγαλε από το κάδρο τους αιρετούς, απαλλάσσοντας τους από κάθε ευθύνη. Το νέο Νομοθετικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την δαιδαλώδη γραφειοκρατική πολυνομία, θα έχουν ως άμεσο επακόλουθο τις Πειθαρχικές και Ποινικές ευθύνες να τις επωμιστούν οι εργαζόμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., οι οποίες θα είναι πέρα από κάθε πλαίσιο και όριο διαχείρισης, ευθύνης και εργασιακής απόδοσης τους.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:1121/8-11-2018 έγγραφο της προς τους αρμόδιους Υπουργούς (Εσωτερικών και Οικονομικών) ζητούσε:

Την άμεση κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 με τις οποίες οι αιρετοί απαλλάσσονται κάθε ευθύνης των διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και την έναρξη διαβούλευσης μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., για την δημιουργία, ρύθμιση και εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου και ουσιαστικά λειτουργικού και αποδοτικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Την πλήρη απαλλαγή των εργαζομένων των Οικονομικών Υπηρεσιών από κάθε Πειθαρχική ή Ποινική ευθύνη σχετική με την Οικονομική Διαχείριση και την εφαρμογή της μόνο σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται Βαριά Αμέλεια ή Δόλος, όπως ισχύει και για τους Αιρετούς.
Την επαναφορά από την 1η Ιανουαρίου 2019 του Προληπτικού Ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Την κατάργηση δημιουργίας και λειτουργίας των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στους νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, ενώ επιπλέον διεκδικεί.
Την πρόσληψη προσωπικού και στις Οικονομικές Υπηρεσίες.
Την κατάργηση της παρ.4 του άρθρου 203 με την οποία καταργήθηκε ουσιαστικά ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου (προσυπογραφή του Εντάλματος Πληρωμής).
Άμεσα, έκδοση από το Υπουργείο Εσωτερικών Κώδικα για την έκδοση των δικαιολογητικών των Χρηματικών Ενταλμάτων.
Επειδή μέχρι σήμερα οι πάντες δείχνουν προκλητική αδιαφορία και σε καμία ενέργεια δεν έχουν προβεί, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής κατάστασης και για την προστασία των εργαζομένων αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και μετά τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2019 και 5 Μαρτίου 2019 και την σημερινή Πανελλαδική Σύσκεψη είναι αποφασισμένη σε συνεργασία και με τους Συλλόγους-Μέλη και τους υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών αλλά συνολικά των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσουν και αυτό το σοβαρό πρόβλημα που αν αφεθεί στην τύχη του μπορεί νε εξελιχτεί σε ωρολογιακή βόμβα.»

Leave a Comment

4 × 5 =

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.